MICRORELATS A PARTIR DE FOTOGRAFIES

Isabel FERRER  ARABÍ isabel@educacio.caib.es
Ernest PRATS  GARCÍA ernestprats@gmail.com 
Sebastià CAPELLA  PRIU scapella@xtec.cat